Restauratie van de bodemplaat


Nadat we gezien hadden hoe verrot de achterste rand van de bodemplaat was, begon het vermoeden te bestaan dat de verrottingsverschijnselen zich waarschijnlijk niet beperkt zouden hebben tot slechts de achterste rand.


Al snel bleek de bodemplaat langs alle randen van alle muren over een breedte variërend van
10 - 15 cm te zijn weggerot. De bodemplaat bood dus ook al geruime tijd bijna geen stevigheid meer aan de wanden die hierop rustten en we besloten alle randen van de bodemplaat (rechts, achter en links) uit te bikken tot voor zover de rotting hiervan reikte.

Uitbikken van de rand van de bodemplaat van een Adriatik 610B Camper De verrotte randen van de bodemplaat zijn verwijderd

Het uitbikken van de verrotte randen van de bodemplaat
was met zekerheid het minst leuke werkje.

De verrotte rand is verwijderd in in een rechte lijn afgewerkt,
opdat nieuwe balken de ruimte weer kunnen gaan opvullen.
NB1: Hetzelfde werd gedaan voor de achter- en de rechter rand van de bodemplaat.
NB2: De bodemplaat is zwart omdat deze met bitumen is geverfd.
Dit duidt dus niet op verrotting.

Dit uitbeitelen van de rotte bodemplaatranden was een van de minst leuke klusjes.

Het betekende ook dat alle onderdelen, die aan de bodemplaat bevestigd waren, eerst verwijderd moesten worden.


Dit betrof:


• Gasleidingen

• Kabelgoten en losse kabels

• Afvoerbuizen

• Kunststof schorten

• Stalen beugels voor de ophanging van de kunststof schorten.


U moet zich voorstellen dat je liggend onder de wagen met hamer en beitel ieder stukje verrot hout moet uitbikken, waarbij het weggesneden materiaal dus naar beneden valt en veelal op je borst, of erger, in je ogen of mond terecht komt. Behalve het feit dat het zwaar werk boven je macht betreft, is het dus ook nog eens een klusje dat in een zeer nare houding, met volledig tegenlicht, dient te geschieden en waar je heel erg vies van wordt. Uiteraard lig je na enige tijd niet meer op de schone straatstenen, maar op een bodem van verwijderd materiaal, dat zich vast haakt aan de buiten- en binnenzijde van je kleding.


Na deze klus enkele dagen te hebben volgehouden, hadden we alle rotte randen van de bodemplaat verwijderd. Op dit moment stonden de muren van de camperopbouw dus niet meer op de bodemplaat, maar hingen deze aan de dakplaat, die zijn stevigheid haalde uit de douchecabine en het voorste deel van de opbouw. Een harde storm zou de gehele opbouw hebben kunnen meenemen, waardoor een opknapbeurt niet meer nodig zou zijn geweest.

Het was dus zaak om alles wat we van plan waren met de bodem, zo snel mogelijk te laten plaatsvinden en om het niet te laten stormen (dat kunnen wij?).


Samengevat hebben we het restaureren van de bodemplaat als volgt aangepakt:

• Uitbikken /-frezen van de verrotte randen van de bodemplaat

• De verwijderde rand (strook) overal even breed maken.

• Deze breedte opvullen met balken volgens onderstaande figuur.

• Deze balken opsluiten met een aan het goede deel van de bodemplaat bevestigde betonplex plaat (van 40 cm breed). De bevestiging geschiedde met schroeven en PU-lijm. De betonplex platen werden eerst opgeruwd aan de te verlijmen zijde, opdat de PU-lijm meer grip had op het met fenol geïmpregneerde oppervlak.

Camper muur- en bodemconstructie van de Adriatik 610B

Schematische voorstelling van de muur- en bodemconstructie.

De bodemplaat werd met bitumen ingesmeerd

Mijn vrouw is hier bezig de nieuwe (en de oude) bodemplaten te bitumeren.
Eén van de nieuw gemonteerde betonplexen bodemplaten van 40 cm breed
is hier duidelijk te zien.

Gevolgen van de bodemrenovatie Cursus Digitale Fotografie Leer fotograferen in 1 dag http://www.workshopdigifoto.nl 3D ontwerp laten maken Uw camper of inrichting in 3D http://www.trilithon.nl

Inleiding camperrenovatie - Bodemplaatrenovatie - Gevolgen van de bodemplaatrenovatie -
Muren - Binnenmuur reconstructie - Meubilair - Keuken - Zitgroep achter (3-zithoek) - Zitgroep voor (4-zithoek) -
Bed in alkoof - Electra - Gadgets - Epiloog - Links - Gastenboek

TE KOOP !